Streszczenie

Pomimo oficjalnych wytycznych dotyczących edukacji rozwój umiejętności językowych został ograniczony we wszystkich państwach partnerskich z powodu cięć w krajowych budżetach. W rezultacie zmniejszono zastosowanie CLIL (Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu), z którego korzystają obecnie tylko osoby uczące się języka angielskiego.

Kolejną przyczyną powstania tego projektu są problemy ze zmodyfikowaniem wytycznych programów krajowych, które często nie uwzględniają realiów innych kultur.

Wszystkie europejskie raporty ukazują brak materiałów i zastosowania ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w nauczaniu interdyscyplinarnym i wielokulturowym w szkołach.

Projekt MIH (Multicultural Interdisciplinary HandBook – Wielokulturowy Interdyscyplinarny Podręcznik do Historii i Geografii ) odpowiada na te potrzeby poprzez dostarczenie nowych narzędzi, które pomagają nauczycielom i uczniom zgłębić kulturę i język innego narodu poprzez jego dziedzictwo, historię, jak również rzeźbę terenu czy geografię. Ponadto projekt ma na celu promocję wspólnej tożsamości europejskiej, stosując perspektywę europejską w programach szkolnych dotyczących historii i geografii, które zazwyczaj obejmują jedynie własny kraj.

Celem niniejszego projektu jest tworzenie i wspólne korzystanie z narzędzi takich jak: Podręcznik dla nauczycieli, Tematyczne Moduły Cyfrowe do nauczania geografii i historii i Kurs szkoleniowy dla Nauczycieli. Zaoferują one zintegrowany program nauczania współczesnej historii i geografii dotyczący krajów partnerskich projektu.

Obecnie programy szkolne są zazwyczaj określane przez wytyczne krajowe, a podręczniki i inne pomoce dydaktyczne są na nich oparte. Wychodząc poza granice programów krajowych i poszerzając wiedzę młodych ludzi i ich nauczycieli o zróżnicowaniu europejskiej kultury, języków i wartości – co jest głównym celem programu Comenius – planujemy działać w oparciu o Podręczniki i Pomoce Dydaktyczne. Głównym celem całego projektu MIH jest dostarczenie uczącym się narzędzia, które wykorzystuje podejście porównawcze, jak i interdyscyplinarne: treści historyczne będą zorganizowane w oparciu o realia geograficzne uwzględniające takie tematy jak granice, migracje, rzeźbę terenu i bogactwa naturalne.

Współpraca mająca na celu wybranie i określenie głównych tematów – co jest najważniejszym działaniem głównych uczestników projektu – dostarczy materiałów do opracowania kursu szkoleniowego o wymiarze europejskim dla obecnych i przyszłych nauczycieli.

Podręcznika dostępnego w pięciu językach krajów partnerskich, jak również w języku angielskim, mogą używać nauczyciele zainteresowani nauczaniem wielokulturowym, jak również osoby zaangażowane w projekty CLIL. W tym drugim przypadku nauczyciele będą mieli do dyspozycji spójną ścieżkę edukacyjną, oryginalne dokumenty i ogólną metodologię. Ostatnie raporty wykazały, że właśnie tych pomocy brakuje. Tym samym nauczyciele będą wspierać uczniów w nauce języka.

Moduły Cyfrowe będą ostatecznymi narzędziami projektu. Moduły te będą dostępne jako darmowe publikacje filmowe (ang. podcast) zamieszczone w Internecie (HTML) i w systemie e-learningu (SCORM – IMS) jako standardowe pakiety Materiałów Edukacyjnych w każdym Wirtualnym Środowisku Nauczania (ang. Virtual Learning Environment), zarówno dla grup zajęciowych, jak i dla uczniów indywidualnych. Zmotywują one uczniów poprzez rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i tworzenia wypowiedzi. Jest to istotny wkład w rozwój cyfrowych treści edukacyjnych.

Projekt obejmuje okres od października 2009 do września 2011. Planujemy udostępnić pierwsze produkty w wersji beta do września 2010.

Up

Cele i rezultaty arrow