Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/agora/wp-includes/class-wp-hook.php on line 310
Uzasadnienie Multicultural Interdisciplinary Hanbook

Uzasadnienie

Ostateczny produkt projektu to zestaw narzędzi, w skład których wchodzi Podręcznik, Moduły Cyfrowe i Kurs dla Nauczycieli. Zaoferują one zintegrowany program nauczania współczesnej historii i geografii dotyczący krajów partnerskich projektu.

Obecnie programy szkolne są zazwyczaj określane przez wytyczne krajowe, a podręczniki i inne pomoce dydaktyczne są na nich oparte. Wychodząc poza granice programów krajowych i poszerzając wiedzę młodych ludzi i ich nauczycieli o zróżnicowaniu europejskiej kultury, języków i wartości – co jest głównym celem programu Comenius – planujemy działać w oparciu o Podręczniki i Pomoce Dydaktyczne. Celem całego projektu MIH jest dostarczenie uczącym się narzędzia, które wykorzystuje podejście porównawcze, jak i interdyscyplinarne: treści historyczne będą zorganizowane w oparciu o realia geograficzne uwzględniające takie tematy jak granice, migracje, rzeźbę terenu i bogactwa naturalne.

Współpraca mająca na celu wybranie i określenie głównych tematów – co jest najważniejszym działaniem głównych uczestników projektu – dostarczy materiałów do opracowania kursu szkoleniowego o wymiarze europejskim dla obecnych i przyszłych nauczycieli.

Podręcznika dostępnego w pięciu językach krajów partnerskich, jak również w języku angielskim, mogą używać nauczyciele zainteresowani nauczaniem wielokulturowym, jak również osoby zaangażowane w projekty CLIL. W tym drugim przypadku nauczyciele będą mieli do dyspozycji spójną ścieżkę edukacyjną, oryginalne dokumenty i ogólną metodologię. Ostatnie raporty wykazały, że właśnie tych pomocy brakuje. Tym samym nauczyciele będą wspierać uczniów w nauce języka.

Moduły Cyfrowe będą ostatecznymi narzędziami projektu. Moduły te będą dostępne jako darmowe publikacje filmowe (ang. podcast) zamieszczone w Internecie (HTML) i w systemie e-learningu (SCORM – IMS) jako standardowe pakiety Materiałów Edukacyjnych w każdym Wirtualnym Środowisku Nauczania (ang. Virtual Learning Environment), zarówno dla grup zajęciowych, jak i dla uczniów indywidualnych. Zmotywują one uczniów poprzez rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i tworzenia wypowiedzi. Jest to istotny wkład w rozwój cyfrowych treści edukacyjnych.

Elementy innowacyjne arrow